Piramideverkopers

Piramideverkoop

[17 juni 2005]

Als u ook weer eens zo'n armetierig papiersnippertje (briefkaartformaat) met een gelijksoortige tekst in uw brievenbus aantreft, dan weet u al hoe laat het is.
Dan is het weer tijd voor de piramideverkopers. Ze proberen mensen met totaal onrealistische vooruitzichten te bewegen deel te nemen aan een van de vele piramideverkoopsystemen die er momenteel operationeel zijn.

Piramidesystemen zijn verboden, het woord piramideverkoop zult u dan ook nooit horen uit de mond van iemand die zich ermee bezig houdt. Hij gebruikt liever de termen “netwerkmarketing” of “multi-level-marketing”. Versluierende woorden voor een business die versluierd dient te blijven.

Kijk ook maar eens hoe weinig concrete informatie het vodje bevat en hoe weinig houvast het biedt over de te verrichten werkzaamheden. Ook bevat het papiertje alleen maar een nummer van een mobiele telefoon. Je zou bijna gaan denken dat men inbrekers zoekt.
Als het om betrouwbare activiteiten zou gaan, en als de genoemde verdiensten reëel zouden zijn, dan zou men zich toch wel wat professioneler kunnen presenteren en dan zou men man en paard dienen te noemen.

Negenennegentig van de honderd mensen die er intuinen en deelnemen aan een dergelijk systeem, lijden verlies. En die ene die winst maakt zit op een erg goede plek in de piramide.
Ik wacht nog altijd op de concrete bewijzen die het tegendeel aantonen, en zolang ik die niet zie blijf ik dit rangschikken onder de noemer Oplichting.

O ja, en met de verspreiders van deze teksten zouden we medelijden moeten hebben. Het zijn de verliezers, de ‘loosers’ die zich niet meer kunnen veroorloven dan een zelf inkjetgeprint en verspreid stukje papier.