Zuster Michaela

Zuster Michaela

[22 december 2004]

De brief van Zuster Michaela begint met: “Geachte Vriend”.
Ik wist niet dat ik haar vriend was, want ik heb nog nooit van haar gehoord. Ze mag dat “Vriend” ook rustig weglaten, want zo te zien heeft ze al twee kinderen. Bovendien zit ze in het zeer armoedige Guatamala, en dat lijkt me niet zo leuk om naartoe te gaan.

Ik geloof ook dat ze een beetje in de war is, want ze stuurt me 3 eurostuivers omdat ze wanhopig is. Ze is wanhopig omdat ze geld nodig heeft. Tja, dan is het natuurlijk niet logisch om mij 15 cent te sturen. Die is ze gegarandeerd kwijt, daar kan ze geen werelddorp voor kinderen meer mee bouwen.
Of zou het gaan om een kromme variant van de “Nigerianen-oplichting”? De betrokken Nigerianen vragen eerst om een klein bedrag (dat meestal toch nog in de duizenden loopt) waarna er later een miljoenenbedrag tegemoet kan worden gezien als dank voor de sympathieke hulp.
Zuster Michaela stuurt mij via Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen dus 15 eurocent, en verwacht daarvoor terug een bedrag van € 10,15 of liefst nog meer.

Met dat bedrag zegt ze een kind, het meisje Dion bijvoorbeeld, een week lang van eten te kunnen voorzien in één van haar werelddorpen in Guatamala.
Als dank krijg ik dan een zakje met vijf schattige “zorgpoppetjes” toegestuurd.
De Stichting Werelddorpen voor Kinderen zit al jarenlang aan de Leidsegracht in Amsterdam, er worden een bankrekening, girorekening, telefoonnummer en inschrijving bij de Kamer van Koophandel vermeld.
Het verhaaltje in de brief over het kind Dion is uiteraard een zeer droevig verhaaltje, en vele mensen zullen ongetwijfeld meteen hun portemonnee of overschrijvingsboekje trekken om de gevraagde “edelmoedige en liefdevolle gift” over te maken.

Toch heb ik mijn twijfels aan de oprechtheid en betrouwbaarheid van het een en ander.
Ook deze brief heb ik namelijk te danken aan Maria Duval, en de stijl van dit epistel doet me denken aan die van Duval. En dat geeft te denken.
Er wordt onder de brief nadrukkelijk gesteld dat mijn naam- en adresgegevens zullen worden doorgezonden aan gelijkgestemde organisaties en dat ze zullen worden gebruikt voor direct marketing doeleinden.
De brief gaat niet vergezeld van de gebruikelijke brochure en elke verwijzing naar concrete projecten ontbreekt. Wel wordt er verwezen naar de website www.worldvillages.org.

Een zoektocht op internet levert geen enkel positief bericht op als het gaat om onafhankelijke websites, en mijn vermoeden dat het hier ook weer om pure oplichting gaat wordt van vele kanten bevestigd.
Ook hier dus het advies: trap niet in het zielige verhaaltje en stuur géén geld. Het enige resultaat van het sturen van een gift is dat u nog véél meer bedelbrieven krijgt toegestuurd! U komt dan namelijk op een lijst van “goedgelovigen” te staan.