Over Recht & Krom

Recht & Krom wil u waarschuwen voor allerlei misstanden in de samenleving, om te voorkomen dat u financiële, geestelijke of andere schade oploopt.

Recht & Krom is een particulier initiatief, en heeft geen enkele binding met een instantie of bedrijf. We hebben niks te koop en we maken nergens reclame voor.
Recht & Krom wordt ook op geen enkele wijze financieel ondersteund.

De kritiek, conclusies, en waarschuwingen die u hier aantreft zijn in alle gevallen juist gebleken. U kunt uw beslissing over een aankoop of dienst dus gerust baseren op wat Recht & Krom er over schrijft.

Cookies en Javascript

Deze webzijde gebruikt géén “Cookies” en Javascript. Dat betekent dat u uw bladerprogramma (browser) in de hoogste beveiligingsstand kunt zetten. Daarmee zijn de risico's op schadelijke software het geringst.

Google mail

Het gebruik van élke dienst van Google levert privacy- en auteursrecht-schendingen op. Het gebruik van Google mail (gmail) heeft ook negatieve gevolgen voor de ontvanger van een verzonden bericht! Vandaar dat wij het gebruik van gmail sterk afraden!