Aangiftes doen

[9 oktober 2001]

Was u ook zo geschokt toen u hoorde of las dat de politie in Nederland tweederde van alle aangiftes van misdrijven in de prullenbak kiepert zonder er iets mee gedaan te hebben?

Dan zal het u nog meer schokken te horen dat de politie al tientallen jaren haar uiterste best doet om pogingen tot het doen van aangifte zo veel mogelijk te frustreren en te verhinderen.
De politie heeft daartoe een heel scala aan technieken om de aangever af te poeieren of te intimideren.
Een aantal veelgebruikte zinnen:

"Dat geven we door aan de wijkagent. U hoort van hem."
"Kunt u onder kantoortijd terugkomen?"
"Er is nu geen hulpofficier van justitie."
"Er is een spoedgeval, alle agenten zijn op straat."
"Daarvoor moet u op een ander bureau zijn."
"Gaat u eerst maar eens met de daders praten."
"Daarvan kunt u geen aangifte doen."
"Ik ken ze, het zijn heel normale mensen."
"We zetten het in de computer."

De methodes van de politie zijn mij bekend uit eigen ervaringen en die van vrienden en kennissen.
Het is ons zelfs nog niet éénmaal gelukt om een aangifte te doen. En dan ging het steeds om serieuze misdrijven!
De misstanden bij de politie - die nu eindelijk naar buiten zijn gekomen - zijn dus nog veel erger dan altijd gedacht werd.