Editions Atlas

Editions Atlas

[5 februari 2014]

De meeste zaken die we op Recht & Krom behandelen, hebben te maken met een vorm van bedrog of misleiding. Gelukkig zijn er ook nog heel veel bedrijven die zich netjes aan de wet houden en die het beste met hun klanten voorhebben. Zo'n onderneming is bijvoorbeeld Editions Atlas in Mijdrecht.
Editions Atlas verspreidt momenteel een foldertje waarin men een schaalmodel van De “Blauwe Wagen” van Amsterdam aanbiedt. In de folder kunnen we alleen maar positieve punten ontdekken:
De prijs van de tram is € 3,90 (waarde € 19,-) en dat is inclusief zes pagina's beschrijving, 6 ansichtkaarten en de verzendkosten;
Er wordt niet om een incasso-machtiging gevraagd en er hoeft géén bankrekening te worden opgegeven;
Betaling hoeft pas te geschieden ná ontvangst van de zending;
Er zijn géén extra kosten en met het accepteren van de aanbieding worden er géén andere verplichtingen aangegaan.
Het enige wat men wil weten is naam, adres, woonplaats en e-mailadres.

Hetgeen er niet in de folder staat, maar wat voor de hand ligt is: dit schaalmodel is onderdeel van een grote collectie modellen. En die probeert men uiteindelijk te verkopen tegen € 19,- per stuk (wellicht nog vermeerderd met verzendkosten). Gangbaar is dat een geïnteresseerde zich op de hele serie abonneert tot wederopzegging. Dat opzeggen wil wel eens tot problemen leiden, dus het kan geen kwaad om u eerst goed in de voorwaarden te verdiepen voordat u een abonnement neemt. Bij een abonnement hoort ongetwijfeld ook een incassomachtiging, en het zou kunnen zijn dat er na een opzegging nog (onverwachte) incasso's volgen.
Deze opmerkingen gelden in het algemeen voor dit soort abonnementen, we hebben geen enkele aanwijzing dat Editions Atlas niet zorgvuldig handelt op dit punt.