Computer Idee: Interniet

Interniet

4 februari 2016

“Eindredacteur Martijn Overman wil graag iets met u delen en gebruikt daar - bij gebrek aan een Twitter-account - Computer Idee voor.”

Dat schrijft de redactie van het populaire tweewekelijkse tijdschrift bij de column getiteld Interniet (uitgave nr. 4). Het is een zeer ongebruikelijke ontboezeming voor een commercieel computermagazine. Want in het algemeen durft men geen onverholen kritiek te uiten op de grote spelers in de zandbak genaamd internet. Wij zijn er echter blij mee, want Martijn verwoordt op een prima wijze de ergernissen die bedrijven als Facebook, Google, Twitter, WhatsApp en Microsoft oproepen met hun deels onwettige praktijken. Het zijn de zaken waar wij al sinds jaar en dag tegen ageren. Overman: “Ik bescherm mijn privacy online zo goed als ik kan. Apps krijgen van mij geen toegang tot persoonlijke data en Facebook, Twitter en WhatsApp gebruik ik niet privé.” Martijn legt uit hoe hij zijn privacy probeert te beschermen, hoe hij zich niet laat volgen en hoe hij de stortvloed aan reclame op internet te lijf gaat. Hij maakt zich echter zorgen om de maatregelen die Facebook en Google op hun beurt weer treffen om het hem lastig te maken. Hij is bang dat de grote spelers mensen die het spel niet meespelen de toegang tot hun diensten zullen gaan ontzeggen.
De genoemde bedrijven kijken hoe ver ze kunnen gaan en ze rekken de grenzen meer en meer op. Martijn: “Waar de grens ligt bepalen wij als de gebruikers van het web, want zonder bezoekers geen websites. Het zou toch fantastisch zijn als we die grens nu aangeven door sites die het al te bont maken links te laten liggen? Ik doe het al. Doet u mee?” Aldus Martijn Overman in zijn column. En hij verdient hiermee een plek in onze rubriek Positief!