Euro-Shopping Nederlands

[26 juli 2004]

Bij het doorlezen van het catalogusje van “Goed Leven met Euro-Shopping” komen we nog meer kromme, maar daardoor grappige, uit het Duits vertaalde teksten tegen.

De Anti-ouderdomsvlekkenset valt al op door de ernaast afgebeelde zg. natuurvibrator, maar ook door de kromme teksten in de beschrijving.

Hatelijke vlekken• “Hatelijke ouderdomsvlekken zijn niet onvermijdelijk!”
Het woord Hatelijke is natuurlijk de foute vertaling van het Duitse Hässliche, en dat betekent Lelijke.

• “Op plaatsen van het lichaam waar de zon goed aan kan.”
Bedoeld wordt: bij.

• “Naargelang de omvang van de bestraling”.
Een foute zinsconstructie, want men doelt op de hoeveelheid zonnestraling.

• “In Duitsland is 90% van de ouderen getroffen.”
Men wordt niet getroffen door ouderdomsvlekken.

Dan over naar de zg. Magneetgordel.
• “In deze gordel werden 16 magneten met elk 500 gauss ingewerkt.”
Beter is: In deze gordel zijn 16 magneten van elk 500 Gauss verwerkt.

• “De Magneetgordel biedt bescherming van de nieren en de onderrug en zal het natuurlijke magneetveld harmoniseren.”
Hier gaat het niet om taalkundige onjuistheden, maar zijn de beweringen je reinste kolder. Als u daar niet van overtuigd bent, lees dan het BioStabil-dossier maar eens goed door.

• “Gewoon opsproeien en van de zomer genieten.”
Opsproeien bestaat niet.

• “Bijna elk stekje groeit op korte tijd uit.”

• “Super kleefetiketten: Kenmerk uw voorraden.”

• “Uw matrassen kan u niet naar de droogkuis brengen.”

• “U heeft de oudbewaarde kloosterbalsemcréme nodig.”

En zo gaat dat verder met kleine en grote fouten.