Jouw Fietscity

Jouw Fietscity

[5 mei 2014]

H

et is nog geen veertig jaar geleden dat het Zweedse IKEA zich in Nederland vestigde. Het is een omstreden bedrijf met schimmige financiële constructies, en met een oprichter die “een zéér actieve nazi was”. In dat licht bezien is de manier waarop men de klant hier meteen aanspreekt in de reclame, verklaarbaar.
Volwassen mensen ongevraagd aanspreken met je, jij en jou, is onbeleefd, onfatsoenlijk, neerbuigend en minachtend. Mensen die IKEA-producten kopen, tegen IKEA-prijzen, verdienen niet beter, zo is het motto van IKEA altijd geweest. En drommen mensen - kennelijk met weinig zelfrespect - nemen er genoegen mee.

Helaas lijken particulieren en ondernemers op papegaaien: wat de één doet, hoe onzinnig ook, wil de ander eveneens. Stel je voor dat ik opeens niet meer modieus genoeg gevonden word, zo zal hun gedachtengang mogelijk zijn.
Met de komst van het “vrije” internet is elke fatsoensnorm al helemaal volledig overboord gezet. Met als gevolg dat we nu in 2014 onophoudelijk geconfronteerd worden met de irritante en krenkende “je en jij cultuur”.

Waar het goed voor is, en wat het oplevert voor ondernemers, is een raadsel. Het kan nooit omzetbevorderend werken, want velen ergeren zich er mateloos aan en mijden de onfatsoenlijke bedrijven. Gelukkig doet niet iedereen er aan mee, en kan men nog kiezen. Ook zijn er supermarkten die op hun schreden teruggekeerd zijn, en de klant weer gewoon met u aanspreken.