Noveen St. Clara

Noveen 1&2

[2004]

Dit zijn misschien wel de vreemdste advertenties die al sinds jaar en dag in de rubrieksadvertenties van de krant opduiken. Gelukkig niet meer zo veelvuldig als eens, maar nog altijd met een zekere regelmaat. Er lijkt zelfs sprake te zijn van een opleving.

Eerst dacht ik dat het om geheimtaal van spionnen ging. Later begreep ik dat je er een katholieke opvoeding voor moet hebben gehad om de tekst te kunnen begrijpen.
Ik ben namelijk zo onnozel dat ik niet weet wat een noveen is en wat of wie St. Clara is. Mijn kennis van St.-en gaat niet verder dan die waar Nicolaas achter staat.

Belangrijk! Zo begint de advertentie.
Wie of wat is er nu zo belangrijk? Er verschijnt nooit iets nieuws in de tekst. Hooguit meer taalfouten, maar dat kan toch niet echt belangrijk zijn?

Noveen 3

Bij de eerste twee advertenties: zoek de verschillen.
Deze derde advertentie moet van een armoedzaaier zijn of van iemand die op een koopje uit is. Dat kan nooit succesvol zijn.
Ik weet trouwens een nóg goedkopere tekst: "Zie voorg. adv."

Wat zijn positieve dingen? Voor velen zal het krijgen van een miljoen iets heel positiefs zijn.

Waarom 9 dagen bidden? Waarom niet 7 of 10 of 2. Waar slaat dat op, die 9 dagen?

Het weesgegroet bidden, wat is een weesgegroet? Is dat het groeten van wezen? Daar hoef je toch niet voor te bidden, dat doe je gewoon. Als je al kunt zien of iemand wees is of niet.

Bij een brandende kaars. Waarom bij een brandende kaars? Mag het geen gedoofde kaars zijn, of een 5 Watt elektrisch peertje?

Ook als ik er geen zin in heb. Waarin niet? In het bidden zelf? Of in het aansteken van de kaars? Duister allemaal, heel duister!
En als ik er geen zin in heb, dan begin ik er gewoon niet aan, dat verzeker ik u.

Waarom moet ik 2 dingen vragen? Waarom niet 1 (ik ben bescheiden) of 3 of nog veel meer? Wie oordeelt daar over?

Bijna onmogelijk om verhoord te worden, wat is onmogelijk en voor wie? Waar kan ik een catalogus van alle bijna onmogelijkheden vinden?

En iets wat mij heel erg ter harte gaat. Is dat een extra ding? Moet ik dus drie dingen verzinnen? Of reken ik nu verkeerd?

De negende dag de kaars geheel laten opbranden. Maar ik had een heel klein kaarsje dat de eerste dag al op was! Hoe moet dat nu?

En dan hetzelfde bericht ook nog weer een keer publiceren? Voor wie of wat? Lezen ze in het hiernamaals dan een Nederlandse krant en luisteren ze niet naar het bidden zelf? En hoe weet men wie deze advertentie geplaatst heeft? Er staat hooguit een keer een initiaal bij vermeld, maar nooit naam, adres en telefoonnummer.
En wannéér precies moet het bericht gepubliceerd worden? Voor het bidden, achteraf, op de negende dag of wanneer?

Er staat ook niet dat de tekst in een krant moet worden gepubliceerd, er zijn dus veel goedkopere methodes. De prijs van een dergelijke advertentie ligt veelal ver boven de honderd gulden.
Voor de kranten zijn ze dan ook erg welkom, ik verdenk ze er zelfs van dat ze ze zelf plaatsen. Omdat er vervolgens altijd weer nieuwe mensen instinken.

Ik krijg wat ik vroeg. Dat kan alleen maar op materiële zaken slaan. Hoe en wanneer worden de spullen bezorgd? Ik ben namelijk niet altijd thuis.

Ik heb een tip. Ik weet twee dingen die bijna onmogelijk lijken verhoord te worden. Wie neemt er de handschoen op en gaat er voor bidden?
De kosten van de advertentie zijn voor mijn rekening, als het lukt.

In New York en Washington zijn op 11 september 2001 twee ernstige aanslagen gepleegd. Laat die weer ongedaan maken.

Ik hoor van u als het lukt!