Onzin in de reclame

Outdoor radio

Aldi biedt voor 89.99 een radio aan die je buiten de deur moet houden. De prijs zal, evenals alle andere prijzen in de advertentie, wel een vergissing zijn. Nu staat er bijna negentigduizend euro, en dat betaalt niemand ervoor. De juiste prijs is vermoedelijk 89,99.

De radio heeft een “extra sterke schokbestendige behuizing voor gebruik in spatregen of in een stoffige omgeving.” Ik wist niet dat regen en stof zoveel schokken veroorzaakt.

De radio heeft een “vertraagde afstemknop voor exacte afstemming”. Ik geloof niet dat je met een knop die te laat is, precies kunt afstemmen.

“Draaiknoppen voor afstemming en volume regeling.” Bedoeld wordt waarschijnlijk volumeregeling.

“Afstem LED indicator voor correcte ontvangst.” De eerste drie losse woorden zullen misschien bij elkaar horen: Afstem-LED-indicator. Ze hebben echter niks te maken met een correcte ontvangst. Wél met een correcte afstemming op een zender.

“Luidspreker voor het gehele frequentiebereik met een diameter van 6.5 inch en een vermogen van 7 Watt.”
Dat is een raadselachtige zin, want over welk frequentiebereik heeft men het, de golflengte waarop de zenders worden ontvangen, of dat van het hoorbare geluid?
Het totale geluidsspectrum van hoorbaar geluid zal wel niet door de luidspreker kunnen worden weergegeven, voor dergelijke luidsprekers betaalt men gewoonlijk heel wat meer. Bedoeld zal wel worden dat er maar één luidspreker in het apparaat zit.

In Nederland kennen we geen inch, maar centimeter, dus een vermelding van 6.5 inch heeft geen zin.

De luidspreker heeft een vermogen van 7 Watt, dat wil zeggen dat dat het maximum is dat de luidspreker aankan.
Het vermogen dat de versterker in de radio aan de luidspreker levert, wordt wijselijk niet vermeld, want dat is meestal alleen in MILLIWatts uit te drukken.

Stereo-luidsprekers

Stereo-luidsprekers bestaan niet, hoe vaak ze ook zo worden aangeduid in reclame.
Luidsprekers zijn altijd MONO. Door er twee te gebruiken, krijgt men een stereo-effect.

Hi-Fi Stereo uit slechts twee luidsprekers...

...ter grootte van een pak melk.
De Bose-reclame is één van de ergerlijkste en misleidenste die er bestaan. Een stereo-effect kan men inderdaad bereiken met twee kleine luidsprekers. Maar voor een echt hi-fi-geluid, met diepte en bas, heeft men nog een derde en véél grotere luidsprekerkast nodig.
Bose levert die bas-reflexkast uiteraard wel bij een compleet systeem, maar in de advertenties is die lang helemaal verzwegen. Later werd hij in piepkleine lettertjes weggemoffeld, met de tekst dat die ergens onzichtbaar in de kamer kan worden weggemoffeld.
Ik ken niet veel kamers waar ruimte is om zo'n kast onzichtbaar op te stellen, en bovendien moet hij bij voorkeur midden tussen de kleine speakers worden opgesteld.

Emaille

Het woord emaille bestaat niet, en dus ook bijvoorbeeld Emaille Reclameborden niet.
Zelfs de verzamelaars van dergelijke borden omschrijven ze vaak zo, evenals specifieke verzamelbladen. Daarmee houden ze deze hardnekkige fout in stand.
Het is: Houten tafel, blikken speelgoed, tinnen figuren, stalen kast, zinken emmer, glazen kom, en dus ook: Emaillen bord.
Het zelfstandige naamwoord is: email. (spreek uit: émaj)

360 Watt Computerluidsprekers van 8 cm

Gelukkig is een luidsprekersysteem dat wordt aangeprezen als 360 Watt, helemaal geen 360 Watt.
Een geluidsvermogen van meer dan driehonderd Watt is voldoende voor een voetbalstadion, men zou dus al heel gauw ruzie met de hele buurt krijgen.
De fabrikanten van actieve luidsprekers voor o.a. computers, zijn ooit een wedstrijd begonnen in het bedenken van steeds hogere aanduidingen voor het vermogen van hun luidsprekers.
Het vermelden van de échte waarden in ‘continu vermogen’ of ‘muziekvermogen’ maakt kennelijk te weinig indruk in de huidige race naar meer, groter, sneller en beter.
Men heeft daarom allerlei onzinnige meetmethodes bedacht om toch maar een hoger getal achter Watt te kunnen zetten. Zo ziet men bijvoorbeeld bij de specifikaties een vermelding als P.M.P.O.
Dat betekent dat men heeft gemeten dat de luidsprekers een 360 Watt geluidspiekje van een miljoenste microseconde zouden kunnen bevatten.
Als de twee speakertjes dat vermogen gedurende een volle seconde te verwerken zouden krijgen, dan zouden ze finaal ontploffen.
En hoeveel Watt is 360 Watt dan in werkelijkheid?
1 Watt continu vermogen is waarschijnlijk al overdreven.