Strikt persoonlijk

[14 februari 2003]

“Strikt persoonlijk”, dat staat er op een indrukwekkende enveloppe waar verder nog op staat dat het om een Euromunten-aanbieding gaat. Een geadresseerde noch een afzender is er op de envelop te vinden. Dat kan ik niet openmaken, ik weet niet of dat wel voor mij bestemd is. “Geadresseerde woont niet op dit adres, Retour afzender”, dat schrijf ik erop en daarna gooi ik hem weer in de rode PTT-bus.