Schenk niet aan goede doelen!

Advertentie Natuurmonumenten

[10 oktober 2008]

Schenk geen geld aan “goede doelen” zoals organisaties die beweren de natuur te beschermen.
Want zij doen dat niet of nauwelijks (meer). De organisaties beschikken over enorme vermogens afkomstig van subsidies, giften, loterijen en donateurs.
Maar hun honger naar geld en macht is nog lang niet gestild.

Zij verzinnen steeds weer wat nieuws om aan meer geld te komen. Zoals het veilen van “landschapselementen”. Iedereen kan nu een boom, een bosje, een struik, een vennetje, een pad, een stukje hei, een heuvel, een commiezenhut, of wat dan ook “kopen”. Nee, de “eigenaar” mag er niets mee doen, alleen maar flink voor betalen. Terwijl de bossen al door ons allemaal zijn betaald, middels de genoemde geldstromen!
O ja, de gever krijgt wél iets terug voor zijn gulheid: hij wordt beloond met een groot bord bij zijn “eigendom”!

Na het bekijken van de webzijde van Landschapsveilingen (overigens erg moeilijk op te komen!), komen we tot de conclusie dat er ons een horror-scenario staat te wachten. De bossen zullen in de nabije toekomst helemaal vol komen te staan met grote reclameborden en wellicht zelfs neon-reclames van de bedrijven (en een enkele particulier) die eigenaar geworden zijn van een zg. landschapselement. Natuurlijk zijn het weer verzekeraars en banken die als eerste staan te dringen om op zo'n manier reclame voor zichzelf te maken.

In de toekomst zullen de bossen enkel uit reclame-borden en bewegende zuilen (zoals er nu langs de wegen in de steden staan) bestaan, met een doodenkele boom of struik ertussen. Bij die boom staat dan uitleg in de trant van:
“Vroeger kon men volop genieten van dit soort levende groene landschapselementen. Later zijn ze uit praktische en financiële overwegingen vervangen door de huidige kunstmatige objecten.”
Brrrr.

Zie ook: Red de natuur!