Red de natuur!

Wandelnetwerk Twente[10 april 2006]

Red de natuur uit de handen van natuurbeschermers!

Als u lid bent van een organisatie die doet aan natuurbescherming, of als u die op een andere wijze ondersteunt, dan bent u er wellicht mede verantwoordelijk voor dat de natuur in Nederland grote schade wordt toegebracht.
Het klinkt tegenstrijdig, maar het is waar.

Veel organisaties, zoals bijvoorbeeld Vereniging Natuurmonumenten (om een bekende te noemen), werpen zich op als hoeders van de natuur. Maar zoals sommigen al hebben gemerkt aan hun agressieve wervingscampagnes, zijn ze vooral bezig met het verkrijgen van macht. Iets dat men zelf ook toegeeft in telefoongesprekken.
Wat men dan met die macht wil, blijft vooralsnog de vraag.

Een grote groep organisaties heeft nu samen het plan opgevat om de wandelroutes in Twente te gaan bundelen en exploiteren. Dat alles onder de naam Wandelnetwerk Twente.
Een stukje van hun website:

  “Tussen nu en 2007 wordt een flexibel, aantrekkelijk gemarkeerd wandelnetwerk in Twente gerealiseerd met een totale lengte van circa 1200 km. Het netwerk zal bestaan uit een groot scala aan bestaande en nieuwe wandelroutes die via speciale keuzepunten en startpunten aan elkaar gekoppeld zijn. Sleutelbegrippen zijn beleving van de natuurlijke omgeving en een hoog voorzieningenniveau. Het systeem is geschikt voor zowel dagwandelaars, wandeltoeristen, vakantiegangers en de eigen Twentse bevolking. Door het gebruik van duurzame materialen worden garanties geschapen voor efficiënt en milieubewust beheer en onderhoud van het netwerk.”

Het “aantrekkelijk markeren” bestaat uit het plaatsen van forse vierkante houten paaltjes met oerlelijke oranjerode metalen top en meerdere grijsmetalen profielen met pijlen erop.
We hebben nog nooit zulke onnatuurlijke en ontsierende elementen in een bos gezien. Door de kleur zijn ze zelfs agressieopwekkend! En ze staan er bij de vleet en er komen er nog véél meer.
Wat is hier de bedoeling van? Heeft men geld te veel? Mogen wij wandelaars niet meer zelf nadenken? Mogen wij niet meer zelf iets ontdekken? Mogen wij niet zelf meer onze routes uitstippelen? Mogen wij niet meer in ongerepte natuur rondlopen? Moeten ook de bossen compleet worden gecultiveerd?

Want denk maar niet dat het bij deze routemarkeringen blijft! Nee, er worden net zo hard ook overal infoborden geplaatst. Te pas en te onpas.
En wat moeten we denken van het begrip “hoog voorzieningenniveau”? We hebben er wel een idee van. Meer banken en picknickplekken zijn op zich positief, als ze komen op plekken waar er behoefte aan is en als het daar bij blijft.
Want we zien al een toekomstig scenario voor ons met: betaald parkeren aan de rand van het bos, her en der in het bos snackketen, ijscokarretjes, openbare toiletten, springkussens voor de kinderen, mini-circus, rockbandjes en minitaxi's om vermoeiden en gehandicapten rond te rijden door het bos.
Er zijn nu al geluiden te horen om rond alle bossen hekken te zetten en entree te gaan heffen.

Daarom worden er nu allemaal voorzieningen aangebracht, waarmee men later het vragen van entreegeld kan rechtvaardigen. De mogelijkheid tot het zich kunnen onttrekken aan onze hectische en lawaaiige samenleving middels een boswandeling wordt langzaamaan onmogelijk gemaakt.

  Dit zijn de partners in het project Wandelnetwerk Twente:
  Gemeenten
  Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)
  Landschap Overijssel
  Vereniging Natuurmonumenten
  Staatsbosbeheer
  Natuur & Milieu Overijssel (NMO)
  Cultuurhistorische Verenigingen
  GLTO/Stimuland
  Waterschap Regge en Dinkel
  Dienst Landelijk Gebied (DLG)
  Toeristisch-recreatief bedrijfsleven
  Regionale en locale wandelorganisaties
  Regionale en lokale VVV's in Twente

Als u ook een protest wilt laten horen, dan kunt u op het envelopje klikken en een e-mail sturen naar Wandelnetwerk Twente:

Klik hier voor een protest!