Test uw goedgelovigheid

Beantwoord de volgende vragen:


1. U krijgt een brief met de mededeling dat u een grote geldprijs hebt gewonnen, maar u hebt niet aan een prijsvraag meegedaan en u kent de afzender niet.
Gelooft u dat u zomaar een enorme som geld zult krijgen?
JA | NEE


2. In de brief staat dat u de enige bent in heel Nederland die de brief heeft ontvangen.
Gelooft u dat er van de - gelikt opgestelde - brief maar ééntje gedrukt en verstuurd is?
JA | NEE


3. In de brief staat dat u alleen maar een bijgevoegd formulier moet invullen om uw gewonnen prijs op te vragen. Op het formulier moet u uw bankrekeningnummer invullen en uw handtekening plaatsen. Ook staat er de tekst “machtiging tot automatische maandelijkse incasso”. Vult u het formulier in en stuurt u het terug?
JA | NEE


4. In de brief zit ook een foldertje van een wondermiddel dat álle kwalen die een mens kan hebben als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Gelooft u dat er wondermiddelen bestaan?
JA | NEE


5. In een andere brief die u krijgt hebt u weer een groot geldbedrag gewonnen. U krijgt dat bedrag onmiddellijk per bankcheque toegestuurd, als u eerst een “gering bedrag” (€ 25,00 in contanten) voor de verzendkosten naar de afzender stuurt. Doet u dat?
JA | NEE


6. In weer een andere brief meldt zich een “wereldberoemde helderziende” die u zomaar rijkdom, succes, geluk, gezondheid en volmaakte liefde wil bezorgen. Helemaal gratis, u hoeft alleen maar € 50,00 voor een talisman of een geheim boekje te betalen. Gelooft u dat er zulke geweldige mensen bestaan?
JA | NEE


Als u ook maar één keer JA hebt geantwoord dan bent u te goedgelovig en zult u ooit een keer worden opgelicht.
U kunt het beste deze webzijde goed doorlezen en hulp zoeken bij nuchtere mensen in uw omgeving.