Waardencatalogus voor politici

[19 november 2008]

PvdA-minister G. ter Horst werkt aan een ‘waarden-catalogus’ voor de burger. Prima, dan maken wíj nu een catalogus voor de ambtenaar en de politicus. Dat is hard nodig. Zíj moeten immers het goede voorbeeld geven.

Gebod 1: Roei de Maria Duval-oplichting met wortel en tak uit en zet de (kranten) uitgevers die er verantwoordelijk voor zijn langdurig achter tralies.
Gebod 2: Pak de corruptie bij alle overheidsdiensten keihard aan.
Gebod 3: Verbied álle nepgezondheidsproducten en bestraf de producenten met lange gevangenisstraffen.
Gebod 4: Pak wanprestatie bij de politie, justitie, deurwaarders en incassobureaus eens goed en structureel aan.
Gebod 5: Pak alle internetfraude streng en zonodig wereldwijd aan.
Gebod 6: Luister beter naar de burger en beantwoord klachten beter.
Gebod 7: Zorg dat de Nationale Ombudsman beter functioneert.
Gebod 8: Garandeer ook het spaargeld van burgers die het in beleggingsfondsen hebben zitten.
Gebod 9: Stop met gedoogbeleid.
Gebod 10: Lees Recht & Krom. En uw ogen worden geopend.